Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο και την κριτική σας.